SIBKL Bahasa Malaysia

Sunday | 9.30AM & 11.30AM  

IBADAHRAYA KITA ONLINE

Welcome Home Dalam Keluarga Besar SIBKL BM.

Sebagai sebuah keluarga kita sangat mementingkan kesihatan dan kesejahteraan kehidupan semua jemaat. Sesuai dengan langkah yang dibuat oleh kepimpinan SIBKL ibadahraya Ahad diadakan pada Ahad, 9.30am & 11.30am online sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) ini.

Hubungi Kami