SIBKL Bahasa Malaysia

Ahad | 10.00AM (Online) & 8.00PM (Online)  

WELCOME HOME KEPADA 

KELUARGA BESAR SIBKL BM

Sebagai sebuah keluarga kita sangat mementingkan kesihatan dan kesejahteraan kehidupan semua jemaat. Sesuai dengan langkah yang dibuat oleh kepimpinan SIBKL, Ibadahraya Ahad dibahagikan kepada 2 sesi iaitu:

Sesi 1: Ibadahraya Live Streaming | 10.00am – 11.00am

Sesi 2: Ibadahraya Online | 8.00pm – 9.00pm

Keluarga SIBKLBM sangat prihatin tentang kesihatan, kebajikan dan kesejahteraan hidupmu, maka, pastikan saudara-saudari tinggal dalam Connect Group dan mengikuti semua kegerakan Pemuridan Kristian yang diadakan dari masa ke semasa.

Kami terus mendoakan hidupmu sentiasa berada dalam perlindungan, pemeliharaan dan kebangunan rohani yang luarbiasa. 

Find a Cell,

Get a Family

Hubungi Kami

    Join us for our online services. More info here